Server Viet Nam (VN)

SV - VN1
1.799k/tháng
CPU: 16 core
Ram: 32G
Bandwith: Unlimited
SSD: 240G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
SV - VN2
2.699k/tháng
CPU: 16 core
Ram: 64G
Bandwith: Unlimited
SSD: 480G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
SV- VN3
3.599k/tháng
CPU: 16 core
Ram: 96G
Bandwith: Unlimited
SSD: 96G
IPV4: 01
Đăng ký ngay

Server Untied States of America (US)

SV US 1
1.299k/tháng
CPU: 12 core
Ram: 16G
Bandwith: Unlimited
SSD: 240G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
SV US 2
1.499k/tháng
CPU: 16 core
Ram: 32G
Bandwith: Unlimited
SSD: 480G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
SV US 3
1.749k/tháng
CPU: 16 core
Ram: 64G
Bandwith: Unlimited
SSD: 960G
IPV4: 01
Đăng ký ngay

tri ân khách hàng

Giảm giá 5% khi gia hạn 3 tháng10% khi gia hạn 6 tháng15% khi gia hạn 12 tháng 
Giảm giá 5% khi mua >3 VPS10% khi mua >10 VPS15% khi mua >50 VPS

Lưu ý

* Server Chính Hãng nên bạn có thể sử dụng thoải mái trừ việc vi phạm pháp luật (DDOS,HACK,ATTACK…)