VPS US : United States of America

*Chuyên Scan SSH,SOCKS,OFFER,Traffic, Nuôi Tài Khoản, Treo Tool
Hỗ trợ cài đặt mọi hệ điều hành, Full bản quyền

BẢNG GIÁ VPS

VPS US 1
109k/tháng
CPU: 01 core
Ram: 01G
Bandwith: Unlimited
SSD: 30G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
VPS US 2
139k/tháng
CPU: 01 core
Ram: 02G
Bandwith: Unlimited
SSD: 30G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
VPS US 3
169k/tháng
CPU: 02 core
Ram: 02G
Bandwith: Unlimited
SSD: 30G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
VPS US 4
269k/tháng
CPU: 02 core
Ram: 04G
Bandwith: Unlimited
SSD: 40G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
VPS US 5
489k/tháng
CPU: 04 core
Ram: 08G
Bandwith: Unlimited
SSD: 60G
IPV4: 01
Đăng ký ngay
VPS US 6
799k/tháng
CPU: 08 core
Ram: 16G
Bandwith: Unlimited
SSD: 100G
IPV4: 01
Đăng ký ngay

tri ân khách hàng

Giảm giá 5% khi gia hạn 3 tháng10% khi gia hạn 6 tháng15% khi gia hạn 12 tháng 
Giảm giá 5% khi mua >3 VPS10% khi mua >10 VPS15% khi mua >50 VPS

Lưu ý

* VPS Chính Hãng nên bạn có thể sử dụng thoải mái trừ việc vi phạm pháp luật (DDOS,HACK,ATTACK…)